2006/Aug/29

ไม่เห็นต้องอารมณ์เสีย กับคำที่ฉันเอ่ยถามว่าเขาคนนั้นเป็นใคร

ไม่เห็นต้องอารมณ์เสีย กับคำที่ฉันเอ่ยถามว่าเขาคนนั้นเป็นใคร

ก็แค่อยากรู้...มันผิดใช่ไหม หรือไม่ควรยุ่งเรื่องของเธอ...

แต่ฉันนั้นคือคนรัก และเรายังไม่เลิกกัน ใจฉันก็ยังคงหึงเธอ

ไม่เคยตอบฉัน และท่าทีของเธอก็ยิ่งทำให้ต้องสงสัย

* ไม่ได้จับผิด เธอฟ้องตัวเองทุกอย่าง แสดงอาการให้ข้องใจ...

** อย่าร้อนตัวถ้าไม่ได้ทำ ถ้าเธอไม่ได้มีใคร

เสียงดังโวยวายทำไม งงที่เธออารมณ์ร้ายใส่ฉัน...

หรือทำอะไรออกไปแทงใจของเธอ

จะร้อนตัวไปเพื่ออะไร ถ้าใจยังดีอยู่จริง

ยิ่งมีอาการเท่าไร มันยิ่งทำให้ดูรู้เท่านั้น...

ว่าฉันกำลังเข้าใจความจริงที่เธอ...ปิดบังเอาไว้...

( Solo )

ถ้าเพื่อนก็แค่บอกกัน เท่านั้นฉันก็เข้าใจ จะได้ไม่กังวลอย่างนี้

นี่เธอปิดไว้ ไม่บอกกันซักทีก็ต้องกลัว ก็ต้องระแวง...

Comment

Comment:

Tweet


ใช่ก็แค่เพื่อนอ่ะเนอะ จะมาระแวงทำไม ถามก็บอกแล้วไงว่าเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆๆ ยังร้องไห้อีก รู้สึกผิดจริงๆๆ แต่ไอ้คนที่ผิดจริงๆๆมันจะรู้สึกมั่งไหมน้า
#1 by pueng (203.127.235.92 /10.6.1.179) At 2006-08-30 16:41,